Disclaimer


LEES DEZE MEDEDELING AANDACHTIG DOOR VOORDAT JE DE SITE GEBRUIKT. (LAATST GEWIJZIGD OP 22-09-2014).

download de disclaimerVoorwaarden gebruik Health Manager website

Algemeen
Door toegang te zoeken tot de site (hm.highfive.nl) accepteer je dat je bent gebonden aan deze disclaimer, dus je dient deze disclaimer elke keer als je de site benadert, opnieuw te bekijken. Als je niet bereid bent om het bepaalde in deze disclaimer in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van deze site.

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, High Five Health Promotion, een bedrijf dat is gevestigd in Nederland. Je komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor andere landen.

Inhoud
De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatie- en educatieve doeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen medisch advies. Elke aansprakelijkheid van High Five Health Promotion, de aan haar gelieerde bedrijven en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van High Five Health Promotion en de aan haar gelieerde bedrijven, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voorzover juridisch toegestaan, uitgesloten.

Veranderingen in de Disclaimer en de site
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)
Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere Internet sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat High Five Health Promotion verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar voor jou interessante sites, zijn noch High Five Health Promotion, noch de aan High Five Health Promotion gelieerde bedrijven, noch zijn of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door High Five Health Promotion of de aan High Five Health Promotion gelieerde bedrijven.

Indien je op enig moment merkt dat je toegang tot een andere site hebt gekregen, kun je naar deze site terugkeren door op de 'backwards'-pijl te klikken, of door het domeinadres van ’https://hm.highfive.nl’ in te toetsen.

Clickgedrag
Op de website hm.highfive.nl worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Gebruik van Cookies
Op de website hm.highfive.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Deze site maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site voor jou gemakkelijker te maken.


Door u verstrekte informatie
Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stem je ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden.

Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

Neem contact met ons op
Indien je een vraag of klacht hebt over deze site, neem dan contact op met:

High Five Health Promotion
hm@highfive.fit


Volg ons op LinkedIn