Verklaring belofte omtrent gezondheid
Uw gezondheid is uw eigen verantwoordelijkheid. Het management en de medewerkers van onze organisatie zetten zich volledig in om u te helpen alle mogelijkheden te benutten die onze faciliteiten bieden. Met dit als uitgangspunt hebben wij goed nagedacht over wat wij redelijkerwijs van elkaar mogen verwachten.

Onze belofte aan u
1. Wij respecteren uw persoonlijke beslissingen en laten u uw eigen keuzes maken met betrekking tot de oefeningen die u kunt uitvoeren. Wij verzoeken u echter om geen oefeningen uit te voeren die naar uw mening te hoog gegrepen zijn.
2. Wij doen alles wat in onze macht ligt om ervoor te zorgen dat u onze apparaten en faciliteiten veilig en met plezier kunt gebruiken.
3. Wij nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat onze medewerkers gekwalificeerd zijn volgens de normen van de fitnessbranche zoals uiteengezet in het register voor fitnessprofessionals.
4. Als u aangeeft dat u een handicap hebt waardoor het voor u zeer lastig is om onze apparaten en faciliteiten te gebruiken, zullen wij nagaan welke aanpassingen er eventueel door ons redelijkerwijs gedaan kunnen worden.


Uw belofte aan ons
1. U doet geen oefeningen die voor u te hoog gegrepen zijn. Als u weet of vermoedt dat u een medische aandoening hebt die u mogelijk belet veilig te oefenen, dient u voordat u gebruikmaakt van onze apparaten en faciliteiten advies in te winnen van een arts en zijn of haar advies op te volgen.
2. U dient ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van alle regels en instructies, met inbegrip van waarschuwingen. Fitness brengt risico's met zich mee. U moet geen activiteiten uitvoeren waarvan aan u is aangegeven dat deze niet geschikt voor u zijn.
3. U moet het direct aangeven als u zich niet goed voelt tijdens het gebruik van onze apparaten en faciliteiten. Onze medewerkers zijn geen gekwalificeerde artsen, maar er is altijd iemand aanwezig die een EHBO-cursus heeft gevolgd.
4. Als u een handicap hebt, dient u alle redelijke instructies op te volgen die ervoor zorgen dat u uw oefeningen veilig kunt uitvoeren.

Deze verklaring is slechts bedoeld als richtlijn. De verklaring is geen juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons en leidt niet tot verplichtingen waaraan wij of u moeten voldoen.
© 2009 EIDO Healthcare Limited


Volg ons op LinkedIn